Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Trokavec
obecTrokavec

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Vyvážení septiků a jímek

Jan Panuška - Příkosice

  • tel.: 603 493 355

Michal Krejdl - Spálené Poříčí

  • tel.: 773 280 539

Užitečné informace:

Dle novely zákona o vodách č. 113/ 2018 Sb. §38 odst. 8 - kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen:

  • zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV);
  • na výzvu vodoprávního úřadu (dále jen VÚ) nebo České inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let;
  • odvoz může provádět pouze provozovatel ČOV nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona;
  • ten, kdo provede odvoz, je povinen vám vydat doklad, na které bude: vaše jméno, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny;
  • doklady o správné likvidaci odpadních vod musíte uchovávat min 2 roky zpětně.

Kontroly a sankce VÚ a ČIZP:

  • je možná administrativní kontrola (předložení dokladů) i kontrola funkčnosti žumpy/ septiku.
  • Pokud vlastník bezodtokové jímky nepředloží doklad o odvozu odpadních vod pokuta až do výše  20 000 Kč.
  • Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba nepředloží doklad o odvozu odpadních vod z jímky pokuta až do výše 100 000 Kč.